Linux Sistem Değişkenleri


Kategori:
açıklama

Her sistem kendi içerisinde bazı yolları,değerleri barındıran değişkenleri kullanmaktadır. Böylece neyi nerede bulacağını,nereden çalıştıracağını bilmektedir. Linux sistemlerde de bazı öntanımlı olarak gelen sistem değişkenleri vardır. Bunları bilmek bizlere bilgisayarda bir işlem yaptığımız zaman işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Genel olarak bir GNU/Linux sistemde aşağıdaki sistem değişkenleri otomatik olarak oluşturulmaktadır. genel olarak yukarıdaki sistem değişkenleri bütün Linux dağıtımlarında bulunmaktadır. Bu değişkenlerin değerlerini görebilir ve değiştirebilirsiniz. Fakat yanlış yapılan bir değişikliklerde sistemsel sorunlar ortaya çıkabilir, o yüzden neyi nasıl değiştireceğinizi iyi bilmelisiniz. Sisteminizde bulunan sistem değişkenlerini aşağıdaki komutlar yardımı ile görebilirsiniz.
  1. printenv : Sistemde bulunan bütün çevresel değişkenleri gösterir.
  2. env : Sistemde bulunan bütün export edilmiş yani değiştirilmiş değişkenlerle beraber değişkenleri gösterir. Bunun yanında eğer değiştirilmiş bir değişken var ise değişkenin son halini baz alarak program çalıştırılmasını sağlamaktadır.
  3. set : Shell'e ait olan değişkenlerin adını ve değerlerini gösterir.
Yukarıdaki üç komutu çalıştırarak nasıl çıktı sunduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu değişkenleri açıklayalım. BASH_VERSION: Kullanılan bash(Bourne Again Shell) versiyon bilgisini gösterir. HOSTNAME: Sistemde tanımlanmış host adını gösterir. CDPATH: cd komutu için arama dizini değerini gösterir. HISTFILE: Yazdığınız komutların geçmişte kullanılan komutlar olarak kaydedildiği dosya adını gösterir. HISTFILESIZE: Geçmişte kullanılan komutların ne kadarının kaydedileceğinin değerini gösterir. En son kullanılan kaç komutu kaydet sorusunun cevabı. HOME: Kullanıcıya ait home dizini değerini gösterir. IFS: İç alan ayırıcı. Okuma/yazma işlemlerinde dosya içeriklerinin nasıl ayrılacağını işleneceğini belirten değerleri gösterir. Varsayılan olarak boşluk,tab karakteri ve yeni satır karakterleri ayarlıdır. LANG: Herhangi bir kategoriye eklenmemiş,  LC= ile başlayan bir değişken ile başlaması ayarlanmamış olan olaylar için geçerli dil seçeneği. Genelde sistem dili değerini alır. PATH: Komutların/programların çalıştırılmak için bakıldığı dizinleri barındırır. Yazdığınız komutlar sırası ile belirlenmiş dizinlere bakılır, eğer dizinlerin birinde bulunursa yazdığınız komut,çalıştırılır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, komutunuz sırası ile dizinlere bakılırken bulunduğu anda çalıştırılır ve diğer dizinlere bakılmaz,arama işlemi komut bulunduğu anda sonlandırılır. PS1: Terminal ekranındaki komut satırı değerleri. Komut yazdığınız bloğun sol tarafında dizin adı,kullanıcı adı vb. bilgiler. TMOUT: Zaman aşımı değeri. Kullanıcının açmış olduğu Terminal için zaman aşımı değeri. Örneğin kullanıcı TMOUT değerini 5 olarak tanımlarsa, kullanıcının açmış olduğu Shell otomatik olarak 5 saniye sonra kapanacaktır. Genellikle uzak bağlantı yada misafir bağlantılarda tanımlanması anlamlı olacaktır. Değer olarak saniye değerini almaktadır. TERM: Kullanıcıya ait giriş Terminal tipi. SHELL: Kullanılan Shell çeşidinin dizin değerini barındırır. Örneğin BASH kullanıyorsanız bu değişkenin değeri "/bin/bash" olacaktır. DISPLAY: X ekranı adı. EDITOR: Varsayılan metin düzenleyicisi adı. Evet yukarıdaki değişkenler sisteminizde önceden belirlenmiş ve kullanılmaya hazırdır. Her bir deişkenin değerini görmek için;
echo $degisken_adı
şeklinde komut yürütebilirsiniz. Örneğin home dizini değerini görmek için echo $HOME yada Terminal tipini görmek için echo $TERM yada kullandığınız bash versiyonunu görmek için echo $BASH_VERSION komutlarını kullanabilirsiniz. Yada printenv SHELL yada printenv TERM vb.. ile değerlere bakabilirsiniz. Linux sistemlerde Shell script dilinde değişken adının önüne dolar işareti getirilerek değişkenin değerine ulaşabilirsiniz. Shell Script diline hakim olmak isterseniz derslerimizi takip edebilirsiniz : DersLer Son olarak yukarıdaki değişkenleri değiştirebilirsiniz. Yaptığınız değişikler geçici olacaktır ve sonradan gerçerliliği olmayacaktır. Örneğin bir Terminal açınız ve TMOUT=5 yazarak Enter'a basınız Terminal'in 5 saniye sonra kapandığını görebilirsiniz. Sonra tekrar bir Terminal açınız ve TMOUT değerine echo $TMOUT komutu ile bakınız ve değerin boş olduğunu göreceksinizdir. Diğer çevresel değişkenler hakkında daha fazla bilgiye yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Bash Çevresel DeğişkenelerDiğer Paylaşımlar
Yorumlar