15
Konuya ait anahtar kelimeler : Unix/Linux komut örnekleri Şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz komutları ve bilgileri bu dersimizde tekrar ederek tam olarak anlamaya çalışalım. Çalışma dizinimize girelim ve bir adet "script4.sh" adında bir script oluşturalım ardından script içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyelim. Not: Lütfen aşağıdaki kodları kopyalamadan, hepsini, yorumlar dahil dosya içerisine YAZINIZ.
[alax@alax ~]$ cdd [alax@alax script]$ > script4.sh [alax@alax script]$ ls script1.sh script2.sh script3.sh script4.sh [alax@alax script]$ nano script4.sh #!/bin/bash echo "Script başlangıcı" # Kullanıcı adımızı yazdıralım echo "Kullanıcı adınız: $USER" echo #Sistem bilgilerimizi yazdıralım sistem_bilgisi=`uname -a &` echo "Sistem bilgileriniz: $sistem_bilgisi" sleep 3 # 3 saniyelik bir bekleme(uyuma) calisma_dizini=`pwd &` # Aktif çalışma dizinimiz echo "Aktif çalışma dizini: $calisma_dizini" # "man" komutunun nerede olduğunu ayrıntılı olarak gösterelim. komut_nerede=`whereis man &` echo $komut_nerede # İç içe beş adet klasör oluşturalım mkdir -p bir/iki/üç/dört/beş # "script2.sh" scriptimizi "dört" klasörü içerisine kopyalayalım. cp script2.sh bir/iki/üç/dört/ # Şimdi dosya/klasörleri ayrıntılı olarak listeleyelim echo ls -la # Şimdi bu dosya ve klasörler içerisinde "dört" kelimesinin hangi dosyada #olduğunu ve olduğu satırı yazdıralım _degisken=`ls | grep -R "dört" &` echo echo $_degisken sleep 3 # 3 saniyelik bir bekleme(uyuma) echo # Ekranı temizleyelim clear # Şimdi "script2.sh" dosyasının içeriğini okumaya açalım cat script2.sh sleep 3 # 3 saniyelik bir bekleme(uyuma) # Bir adet dizi tanımlayalım. declare -a dizi=(bir iki üç dört beş) # Dizimizin birinci elemanını yazdıralım echo ${dizi[0]} # Şimdi dizimizin bütün elemanlarını # yazdıralım echo ${dizi[*]} echo # Boş bir satır bırakma # 66 ve 35 sayılarını toplayarak ekrana #yazdıralım _degisken2=`expr 66 + 35 &` echo "Toplam: $_degisken2" echo echo # PATH sistem değişkenine son bir göz atalım. echo "PATH değişken değeri: $PATH" echo # "fstab" dosyası içerisinde "ext" kelimesinin olduğu satır(lar)ı yazdıralım. grep "ext" /etc/fstab echo sleep 3 # 3 saniyelik bir bekleme(uyuma) # "/etc/passwd" dosyasında kaç satır olduğunu "grep" ile yazdıralım. satir_sayisi=`grep -c "^" /etc/passwd &` echo " \"etc/passwd\" dosyasındaki satır sayısı: $satir_sayisi" # Oluşturmuş olduğumuz "bir" klasörünü ve tüm alt dosya/klasörlerini silelim rm -rf bir echo "Script sonu. Çıkış yapılıyor...." exit
Şimdi script dosyasına yalnızca sahibi tarafından çalıştırılabilme izni verelim ve scriptimizi çalıştıralım. Lütfen sizde şimdiye kadar öğrenmiş olduğunuz komutlar ile alakalı buna benzer bir script hazırlayınız ve min. 30 dakika bu tür bir çalışma yapınız.