41
Konuya ait anahtar kelimeler: Google Translate Kullanımı Merhaba arkadaşlar bu örneğimizde Web browser açmadan Terminal ekranından Google-Translate kullanımını öğreneceğiz. Herhangi bir script ile Google-Translate kullanmak için bir "API" kullanmak gerekiyor, bunu herhangi bir api kullanmadan gerçekleştireceğiz. Gerekli programlar: - html2text - curl /usr/bin program dizini içerisine bir adet "cevir" adında script dosyası oluşturalım. Script içeriği aşağıdaki gibi olacaktır. Bu işlem için root olmamız gerekmektedir. /usr/bin dizinin erişim engeli nedeniyle.
[alax@alax ~]# nano /usr/bin/cevir #!/bin/bash yardim='Kullanım : cevir [<kaynak dil>] [<hedef dil>]' # varsayılan dil ayarı varsayilan_hedef_dil=tr if [[ $1 = -y || $1 = --yardım ]] then echo "$yardim" exit fi if [[ $3 ]]; then kaynak="$2" hedef="$3" elif [[ $2 ]]; then kaynak=auto hedef="$2" else kaynak=auto hedef="$varsayilan_hedef_dil" fi sonuc=$(curl -s -i --user-agent "" -d "sl=$kaynak" -d "tl=$hedef" --data-urlencode "text=$1" https://translate.google.com) encoding=$(awk '/Content-Type: .* charset=/ {sub(/^.*charset=["'\'']?/,""); sub(/[ "'\''].*$/,""); OUT=$0}END{print OUT}' <<<"$sonuc") iconv -f $encoding <<<"$sonuc" | awk 'BEGIN {RS="</div>"};/<span[^>]* id=["'\'']?result_box["'\'']?/' | html2text | head -n 1 exit [alax@alax ~]# chmod +x /usr/bin/cevir
Evet script dosyamızı oluşturduk ve çalıştırılma iznini verdik, böylece herkes programı çalıştırabilecek. Program mantığı, 1- cevir -y yada cevir -yardım ile yardım açıklaması çağrılabilir. 2- Genel kullanım: cevir kelime kaynak_dil hedef_dil şeklinde olmaktadır. 3- Eğer hiçbir dil belirtilmez ise kelime otomatik olarak algılanacak ve Türkçe karşılığı ekrana yazdırılacaktır. Şimdi test edelim. Root kullanıcısından çıkarak normal kullanıcıya dönelim.(Control + D) Control + D tuş kombinasyonu "exit" komutu anlamına gelmektedir.
[alax@alax ~]$ cevir "Hello World" en ru Привет мир [alax@alax ~]$ cevir "Hello World" en es Hola Mundo [alax@alax ~]$ cevir Hello Merhaba [alax@alax ~]$ cevir Merhaba tr ru привет
Evet skriptimiz çalıştı. İkinci örnekte hangi dilde olduğunu bilmediğimiz bir kelime otomatik olarak algılanıp dilimize çevrilmektedir. Pratik yapmayı unutmayınız.