5
Konuya ait anahtar kelimeler : rm, rmdir, mkdir, clear Bu dersimizde aşağıdaki komutları işleyeceğiz.
rmDosya/klasör silme komutu.
rmdirKlasör silme komutu.
mkdirKlasör oluşturma komutu.
clearTermianl ekranını, komut satırını temizleme komutu.
rm : Sil komutu. Dosya ve klasörleri silmek için kullanılır. Birkaç parametre alabilir. Kullanım : rm dosya/klasör_adı şeklinde olmaktadır. Şimdi bir önceki dersimizde oluşturduğumuz "dosya.txt" dosyasını silelim. Eğer dosya.txt dosyası yok ise oluşturunuz, nasıl oluşturacağınızı geçen derste öğrenmiştiniz. Önce dosya/klasörlerimizi listeleyelim ve "sarı" klasörü ve "dosya.txt" dosyasının olup olmadığına bakalım.
[alax@alax ~]$ ls Desktop Documents dosya.txt *** Downloads Music Pictures sarı *** tmp Videos workalax [alax@alax ~]$
Evet üç yıldız ile gösterdiğim yerde dosya ve klasörümüzün adını görüyoruz. Şimdi dosya.txt dosyasını silelim.
[alax@alax ~]$ rm dosya.txt [alax@alax ~]$
Yeniden dosya/klasörleri listeleyelim.
[alax@alax ~]$ ls Desktop Documents Downloads Music Pictures sarı *** tmp Videos workalax [alax@alax ~]$
Gördüğünüz gibi dosya.txt dosyamız silindi. Şimdi aynı şekilde sarı klasörümüzü silelim.
[alax@alax ~]$ rm sarı rm: cannot remove ‘sarı’: Is a directory [alax@alax ~]$
Gördüğünüz gibi bir hata aldık. Klasörü silemedik. Sizde türkçe yazabilir, bende İngilizce yazıyor. Kısaca hatanın tarifi: " rm: 'sarı' kaldırılamıyor: Bu bir klasör " gibi yapılabilir. Bunun sebebi ise şu; arkadaşlar şimdi dosya silme işleminde herhangi bir ekstra dosya yada klasör işin içine girmiyor ve hemen siliniyor, fakat aynı yöntemle klasör silmeye çalıştığımızda hata veriyor. Çünkü silmeye çalıştığımız klasör içerisinde başka dosya yada klasör/ler olabilir. Bu yüzden bu hata aslında bir güvenlik önlemi gibi görülebilir. Peki klasör silmek için ne yapmamız gerekiyor. Bunun için " rm " komutunu bazı parametreler ile kullanmamız gerekiyor.
-fDosyayı zorla sil.
-rRecursive olarak yani içinde ne var ne yok hepsini sil.
-dBoş klasörleri sil.
Şimdi klasörü tekrardan silmeye çalışalım.
[alax@alax ~]$ rm -rf sarı [alax@alax ~]$
Dosya/klasörleri listeleyelim.
[alax@alax ~]$ ls Desktop Documents Downloads Music Pictures tmp Videos workalax [alax@alax ~]$
Gördüğünüz gibi "sarı" adlı klasör silindi. rmdir : "Klasör sil" komutu. Bu komut ile klasör silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Kullanım : rmdir -parametreler klasör_adi şeklinde kullanılmaktadır. "-p" parametresi ile içi içe olan dosyaları silebilirsiniz. Şimdi lütfen tekrardan "sarı" adında bir klasör oluşturunuz ve dosya/klasör leri listeleyiniz. "sarı" klasörünün olduğunu görünüz. "rmdir" ile oluşturulan sarı klasörünü silelim.
[alax@alax ~]$ rmdir sarı [alax@alax ~]$
Evet arkadaşlar tekrardan listeleme yapınız ve "sarı" adlı klasörün artık olamdığını, silindiğini görünüz. Bir önceki dersimizde "mkdir" komutunu görmüştük. Örnek kullanımı aşağıdaki gibi olmuştu.
[alax@alax ~]$ mkdir sarı [alax@alax ~]$
Peki ya biz "beyaz" adında bir klasör ve onun içerisinde bir adet daha "kırmızı"adında klasör oluşturmak isteseydik. Bu durumda bildiğimiz üzere bizim Terminal çalışma dizinimizde "beyaz" adında klasör yok.
[alax@alax ~]$ mkdir beyaz/kırmızı mkdir: cannot create directory ‘beyaz/kırmızı’: No such file or directory [alax@alax ~]$
Klasör oluşturulamadı gibi bir hata ile karşılaştık. Çünkü "beyaz" adında klasörümüz yok, "kırmızı" adlı klasörü nasıl oluşturacak değil mi? Sorumuzun cevabını "mkdir" komutunun " -p " parametresi karşılamaktadır. "-p" parametresinin komutumuza yüklediği anlam şudur. Eğer oluşturulmak istenen klasör için belirtilen dizin yok ise (bir kaç tane olabilir) önce onu, daha sonra bizim istediğimiz klasörü oluştur. Şimdi örneğimizi gerçekleştirelim.Olmayan "beyaz" adındaki klasör içerisinde "kırmızı" adına bir klasör oluşturalım.
[alax@alax ~]$ mkdir -p /beyaz/kırmızı [alax@alax ~]$
Aynı şekilde beyaz içerisinde "mavi" adlı klasör ve onun içerisinde de "yeşil" adında bir klasör oluşturalım.
[alax@alax ~]$ mkdir -p /beyaz/mavi/yeşil [alax@alax ~]$
Şimdi "beyaz" klasörü içeriğini listeleyelim.
[alax@alax ~]$ ls beyaz/ kırmızı mavi [alax@alax ~]$
Aynı yöntem ile beyaz klasörünün içerisindeki mavi klasörünün içeriğini listeleyelim.
[alax@alax ~]$ ls beyaz/mavi/ yeşil [alax@alax ~]$
Gördüğünüz gibi arkadaşlar Unix/Linux kullanmak aslında bu kadar basittir yeterki gerekli önemi verelim. Arkadaşlar şimdi siz " /usr/bin/ " dizini içerisindeki dosya/klasör leri listeleyiniz. clear : Temizle komutu. O anki aktif komut penceresinizi temizlemeye yaramaktadır. Mesela siz şu anda son örneğimizde "/usr/bin/" adlı klasör içeriğini listelediğiniz zaman ekranınız dosya/klasör isimleriyle doldu. "clear" komutu ike ekranı temizleyebilirsiniz. Sadece "clear" yazınız ve Enter a bazınız.