Hakkında

Linux Türkiye Topluluğu; Türkiye’de özgür yazılım felsefesinin benimsenmesini hızlandırmak, tüm birey, kurum ve kuruluşlarda açık kaynaklı yazılımların ve linux çekirdekli dağıtımların kullanımını yaygınlaştırmak ve yerli açık kaynaklı yazılımları ve linux çekirdekli dağıtımları desteklemek, ülkemiz için faydalı etkinlikler, faaliyetler ve çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş kar amacı gütmeyen topluluk odaklı bir organizasyondur.

Misyonumuz; Ülkemizin yerli beyinlerce geliştirilen açık kaynaklı yazılımlarını ve linux çekirdekli dağıtımlarını destekleyerek, yazılımsal olarak bağımlılıkları ortadan kaldırılmasını, yerli teknoloji çözümleri üretenleri ve bu alanlarda yapılan çalışmaları desteklemek.

Vizyonumuz; Tüm yerli dağıtım geliştiricilerini/takımlarını tek çatı altında toplayarak ülkemizde açık kaynaklı yazılım çalışmalarının bütüncül şekilde hareketini sağlamak ve tüm birey, kamu ve kuruluşlarda kullanımını yaygınlaştırmak.

Linux’ un Türkiye’deki Tarihçesi
Türkiye’ deki linux hareketi Doç. Dr. Mustafa AKGÜL önderliğinde 1992 yılında temelleri atılmış, 1993 yılında linux@bilkent.edu.tr eposta listesi etrafında örgütlenmeye başlamış, 1995 yılında ilki düzenlenen “Türkiye’de İnternet” konferansında ilk kez yüz yüze bir araya gelinmiştir. 2000 yılı ile birlikte Türkiye’deki özgür yazılım gönüllülerinin sayısı artarak büyümesine devam etmiştir. Sonraki süreçte çalışmalar devam ederek ilk yerli dağıtımlar ortaya çıkmıştır.

Hakkımızda bölümünün hazırlanmasında emeği geçen Aynur Yılmaz, Neslihan Çelik, Sibel Özpulat ve Songül Kızılay‘ a teşekkürler.

Kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_%C3%B6zg%C3%BCr_yaz%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1n_ge%C3%A7mi%C5%9Fi

https://www.emo.org.tr/ekler/8327022557b5b3e_ek.pdf?dergi=466